Category: Aktualności

Dni wolne od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej

Dni wolne od pracy w 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje: Na podstawie § 2a ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz w 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co …

Kontynuuj czytanie

Ubój świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie na temat wymagań weterynaryjnych związanych z ubojem świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach Przepisy dotyczące uboju gospodarczego zwierząt zawarte są w następujących aktach prawnych: Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z …

Kontynuuj czytanie

Informacja dla posiadaczy świń

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605).

Lekarze Weterynarii Technicy Weterynarii

Lekarze Weterynarii Technicy Weterynarii

Skip to content