Refundacja wydatków na bioasekurację

Apel do hodowców trzody chlewnej

Ulotka: zasady bioasekuracji – grypa ptaków (HPAI)

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

 

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Zasady przyznawania pomocy

Szkody muszą:

  • dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych   nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Uwaga! Nowe wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

10-05-2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Plan bezp. biol. dla gosp. 50 sztuk średniorocznie – Zał. nr VI

10.05.2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji – Zał. nr I

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościanie jest:

Monika Jędroszkowiak

Kontakt:

e-mail: m.jedroszkowiak@piwkoscian.pl

telefon: 65 512 07 03

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00

UWAGA, zmiana stref na terenie powiatu kościańskiego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

UWAGA, zmiana stref na terenie powiatu kościańskiego  zgodnie  z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

Obszar objęty ograniczeniami I (obecnie strefa oznaczona kolorem niebieskim, dawniej żółtym):

— gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim;

 

Obszar objęty ograniczeniami II (obecnie strefa oznaczona kolorem różowym, dawniej czerwonym):

-część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim:

Bielawy

Bronikowo

Brońsko

Czacz:

– ul. Wielichowska

– ul. Ogrodowa

– ul. gen. Augusta E. Fieldorfa (część położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę S5)

Czaczyk

Glińsko

Karśnice

Koszanowo

Księginki

Machcin

Morownica

Nowy Białcz

Nowa Wieś

Nowe Szczepankowo

Nowy Świat

Podśmigiel

Poladowo

Stary Białcz

Stare Szczepankowo

Śmigiel

Wydorowo (część położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę S5)

Żegrowo

Żegrówko

Z obszaru objętego ograniczeniami II ( strefa różowa) istnieje konieczność badania krwi od świń przed przemieszczeniem.

Grypa ptaków – informacja dla hodowców drobiu

Grypa ptaków – informacja dla hodowców drobiu

wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Weronika Kaczmarek Kościan

Treść wyników naboru