wyniki naboru: inspektor weterynaryjny: ds. bezpieczeństwa żywności

Nabór zakończony wyborem kandydatki: Weronika Kaczmarek

Pismo dotyczące uboju gospodarczego trzody chlewnej w obszarach objętych ograniczeniami I, II i III

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

inspektor weterynaryjny: ds. bezpieczeństwa żywności

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
anulowano nabór

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

poszukuje kandydatów do wykonania niżej wymienionych czynności  w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2022.

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończył się bez wyboru kandydata

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Skip to content