Category: Aktualności

wyniki naboru: inspektor weterynaryjny: ds. bezpieczeństwa żywności

Nabór zakończony wyborem kandydatki: Weronika Kaczmarek

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

inspektor weterynaryjny: ds. bezpieczeństwa żywności

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru: anulowano nabór

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie poszukuje kandydatów do wykonania niżej wymienionych czynności  w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2022.

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończył się bez wyboru kandydata

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Rusza pomoc dla pszczelarzy Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani …

Kontynuuj czytanie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content