Category: ASF – Afrykański pomór swiń

Refundacja wydatków na bioasekurację

Apel do hodowców trzody chlewnej

Uwaga! Nowe wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

10-05-2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Plan bezp. biol. dla gosp. 50 sztuk średniorocznie – Zał. nr VI 10.05.2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji – Zał. nr I

UWAGA, zmiana stref na terenie powiatu kościańskiego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

UWAGA, zmiana stref na terenie powiatu kościańskiego  zgodnie  z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.   Obszar objęty ograniczeniami I (obecnie strefa oznaczona kolorem niebieskim, dawniej żółtym): — gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część …

Kontynuuj czytanie

Wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla właścicieli trzody chlewnej – zabezpieczenie gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed …

Kontynuuj czytanie

ZMIANA STREFY NIEBIESKIEJ!

ZMIANA STREFY NIEBIESKIEJ!   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że zgodnie z decyzją  wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020 r. obszar zagrożenia (strefa niebieska) na terenie powiatu kościańskiego  został zmieniony w obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona). Aktualna mapa obszaru jest dostępna na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Uchylenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego!

W dniu 31 lipca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wydał  rozporządzenia nr 24/20 z dnia 31.07.2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego. rozporządzenie nr 24 wojewody wielkopolskiego z dnia 31.07.2020r.

Informacje dla rolników dotyczące strefy niebieskiej, obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego

informacje dla rolników wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa ASF

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego

Rozporządzenie nr 21/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.  

Ubój na użytek własny

Informacja dla hodowców trzody chlewnej