Informacja dla posiadaczy drobiu 05-04-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że od 6 kwietnia 2017 zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych.

Obowiązujące nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków               (Dz. U. 2017r., poz. 722) nakłada na posiadaczy drobiu m.in. nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz wykluczający jego  dostęp  do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki; zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których maja dostęp dzikie ptaki; nakaz przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami; karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. Należy także zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Sylwia Bąkowska

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

 

Plik do pobrania

Skip to content