Category: Aktualności

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

ćwiczenie Renegade – Sarex – do wiadomości

ćwiczenie Renegade – Sarex – do wiadomości

Ogłoszenie na 2019 rok lekarze weterynarii

1. Ogłoszenie na 2018 rok lekarze weterynarii 2. OŚWIADCZENIE WYZNACZONEGO na dzień 3. Wniosek lekarze weterynarii 4. Wniosek czynności pomocnicze 5. Oświadczenie kwalifikacje zawodowe 6. Klauzula informacyjna 7. Oświadczenie kandydata

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY Rolniczy handel detaliczny (RHD)  to jedna z form handlu detalicznego w ramach którego możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom finalnym. Warunkiem jest, aby taka żywność pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż musi odbywać się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu oraz limitu …

Kontynuuj czytanie

zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy inspekcji weterynaryjnej

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia) Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).   Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.   Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie …

Kontynuuj czytanie

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Treść załącznika

Ogłoszenie naboru na stanowisko: referent

Ogłoszenie naboru na stanowisko: referent  

Informacja o naborze w wniosków na refundację.

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. W dniu 10.08.2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta …

Kontynuuj czytanie

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

plik do pobrania