Category: ASF – Afrykański pomór swiń

ZASADY BIOASEKURACJI W STREFIE ŻÓŁTEJ (OBSZAR OCHRONNY)

ZASADY BIOASEKURACJI W STREFIE ŻÓŁTEJ (OBSZAR OCHRONNY) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuje się w obszarze ochronnym: 1) utrzymywanie świń w gospodarstwie: a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, b) w …

Kontynuuj czytanie

Przykładowy program monitorowania i zwalczania gryzoni

*Przykładowy program monitorowania i zwalczania gryzoni: Należy w gospodarstwie umieścić stacje deratyzacyjne oraz gromadzić paragony lub faktury za zakup trutek. Przykładowy rejestr przeglądu stacji deratyzacyjnych:   Numer stacji deratyzacyjnej Data przeglądu stacji deratyzacyjnej Czy stwierdzono wyjedzenie trutki TAK/NIE Czy uzupełniono  trutkę TAK/NIE *Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że należy gromadzić faktury lub paragony za zakup środków …

Kontynuuj czytanie

Restrykcje w przemieszczaniu świń

Restrykcje w przemieszczaniu świń: Strefa żółta (obszar ochronny) W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Świadectwo jest ważne 48 godzin.   Ze strefy żółtej …

Kontynuuj czytanie

Obowiązki posiadaczy świń w gospodarstwach znajdujących się w strefie żółtej – OBSZAR OCHRONNY

Obowiązki posiadaczy świń w gospodarstwach znajdujących się w strefie żółtej – OBSZAR OCHRONNY  – posiadacze świń są obowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń; – informowanie o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie powiatowego lekarza weterynarii ( zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 065 5120703); – zwierząt posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji …

Kontynuuj czytanie

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Rozp monitorowanie ASF Dz. U. 2019 poz. 598

Informacje na temat zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Informacje na temat zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF). Szczegóły do pobrania w załącznika poniżej.   Wytyczne dotyczące przemieszczania świn

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawia zasady postępowania mające na celu ograniczenie ryzyka transmisji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawia zasady postępowania mające na celu ograniczenie ryzyka transmisji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw. Najważniejsze są najbliższe miesiące, w czasie których należy podjąć intensywne działania. Największym zagrożeniem dla gospodarstw jest dzik, człowiek i mucha.

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń(Dz. U. z 2018r. poz. 290, 328 i 360) posiadacze świń zobowiązani są do prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa. …

Kontynuuj czytanie

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Ulotki informacyjne ASF

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń Ulotka informacyjna Ulotka ASF