Category: ASF – Afrykański pomór swiń

Informacje dla rolników dotyczące strefy niebieskiej, obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego

informacje dla rolników wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa ASF

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego

Rozporządzenie nr 21/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.  

Ubój na użytek własny

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Wyznaczenie obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) w związku ze zwalczaniem Afrykańskiego pomoru świń na części gminy Śmigiel

PISMO Hodowcy wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa czerwona ASF

Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami ( strefa czerwona) i obszaru zagrożenia (strefa niebieska). dokument bazowy zasady bioasekuracji ferm odstępstwo …

Kontynuuj czytanie

ZASADY BIOASEKURACJI W STREFIE ŻÓŁTEJ (OBSZAR OCHRONNY)

ZASADY BIOASEKURACJI W STREFIE ŻÓŁTEJ (OBSZAR OCHRONNY) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakazuje się w obszarze ochronnym: 1) utrzymywanie świń w gospodarstwie: a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi, b) w …

Kontynuuj czytanie

Przykładowy program monitorowania i zwalczania gryzoni

*Przykładowy program monitorowania i zwalczania gryzoni: Należy w gospodarstwie umieścić stacje deratyzacyjne oraz gromadzić paragony lub faktury za zakup trutek. Przykładowy rejestr przeglądu stacji deratyzacyjnych:   Numer stacji deratyzacyjnej Data przeglądu stacji deratyzacyjnej Czy stwierdzono wyjedzenie trutki TAK/NIE Czy uzupełniono  trutkę TAK/NIE *Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że należy gromadzić faktury lub paragony za zakup środków …

Kontynuuj czytanie

Restrykcje w przemieszczaniu świń

Restrykcje w przemieszczaniu świń: Strefa żółta (obszar ochronny) W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski – przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką). Świadectwo jest ważne 48 godzin.   Ze strefy żółtej …

Kontynuuj czytanie

Obowiązki posiadaczy świń w gospodarstwach znajdujących się w strefie żółtej – OBSZAR OCHRONNY

Obowiązki posiadaczy świń w gospodarstwach znajdujących się w strefie żółtej – OBSZAR OCHRONNY  – posiadacze świń są obowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń; – informowanie o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie powiatowego lekarza weterynarii ( zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 065 5120703); – zwierząt posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji …

Kontynuuj czytanie

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Rozp monitorowanie ASF Dz. U. 2019 poz. 598