Category: HPAI – Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Informacje dotyczące utrzymywania drobiu oraz HPAI

Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, zamieszczony został materiał pt: „Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich”   https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow#:~:text=Zasady%20ochrony%20biologicznej%20os%C3%B3b%20i%20zwierz%C4%85t%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20dzia%C5%82aniami%20podejmowanymi%20na%20obszarach%20podwy%C5%BCszonego%20i%20wysokiego%20ryzyka%20wyst%C4%85pienia%20wysoce%20zjadliwej%20grypy%20ptak%C3%B3w%20u%20ptak%C3%B3w%20dzikich

Warunki zwolnienia z rejestracji drobiu przyzagrodowego

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby–warunki-zwolnienia-z-rejestracji  

SZKOLENIE DLA HODOWCÓW DROBIU

Zgłaszanie przypadków padnięć dzikiego ptactwa.

Przypomnienie o zasadach bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków

Zmiany w przepisach w zakresie bioasekuracji drobiu.

Zmiany w przepisach w zakresie bioasekuracji drobiu.

Rozporządzenie w sprawie HPAI

Ognisko grypy ptaków na terenie powiatu kościańskiego.

Grypa ptaków (HPAI) – aktualna sytuacja epizootyczna

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/obszary-objete-ograniczeniami-hpai-zgodnie-z-decyzja-wykonawcza-komisji-ue-202164-z-dn-160421-r  

Skip to content