Category: Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Bilans 2020r. Rachunek zysków i strat 2020r. Zestawienie zmian w funduszu 2020r. INFORMACJA DODATKOWA -2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Bilans 2020r. Rachunek zysków i strat 2020r. Zestawienie zmian w funduszu 2020r. INFORMACJA DODATKOWA -2020r.  

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Bilans 2019r. Rachunek zysków i strat 2019 Zestawienie zmian w funduszu 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Bilans 2018 Rachunek Zysków i Strat 2018 Zestawienie Zmian w Funduszu 2018 Informacja Dodatkowa 2018

Skip to content