Likwidacja sprzętu

 

Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego <plik>