Strona główna

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Do głównych zadań Inspektoratu należy ochrona zdrowia zwierząt oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Zakres zadań został określony w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.)

 

Opłata skarbowa

 

Opłaty skarbowej za

– decyzje (10,00 PLN),

– zaświadczenia (17,00 PLN),

– duplikaty decyzji (5,00 PLN za każdą stronę)

można dokonywać:

osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Kościan, w wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kościanie lub w Banku Spółdzielczym .

Nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

 

Skip to content