PIW Kościan

PIW KOŚCIAN

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

ul. Gostyńska 52

64-000 Kościan

Tel. 65 512 07 03

Fax. 65 512 74 39

Email: koscian.piw@wetgiw.gov.pl

NIP 698 15 82 245

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.00-15.00

Wtorek-piątek 7.00-15.00

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

dr n. wet. Katarzyna Szulańczyk

e-mail: k.szulanczyk@piwkoscian.pl

 

Pracownicy

Inspektorzy weterynaryjni
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 

Weronika Pelczyńska

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: w.pelczynska@piwkoscian.pl

 

Andrzej Karcz

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: a.karcz@piwkoscian.pl

 

Agata Ciesielska

Inspektor ds. nadzoru nad Rolniczym Handlem Detalicznym

e-mail: a.ciesielska@piwkoscian.pl

Zespół ds. pasz i utylizacji

 

Henryk Kraczewski

inspektor ds. pasz i utylizacji

e-mail: h.kraczewski@piwkoscian.pl

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Sylwia Bąkowska

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: s.bakowska@piwkoscian.pl

 

Agnieszka Napierała

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: a.napierala@piwkoscian.pl

 

Zespół ds. administracyjno – finansowych

 

Beata Kraśniewska

Starszy specjalista

e-mail: b.krasniewska@piwkoscian.pl

 

Monika Jędroszkowiak

Starszy inspektor

e-mail: m.jedroszkowiak@piwkoscian.pl

 

Beata Zalesińska

starszy księgowy

b.zalesinska@piwkoscian.pl

 

Magdalena Tyrakowska

referent

m.tyrakowska@piwkoscian.pl

 

Marta Hertmanowska

referent

m.hertmanowska@piwkoscian.pl