PIW Kościan

PIW KOŚCIAN

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

  1. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

tel. 65 512 07 03

fax. 65 512 74 39 wew. – 22

e-mail: piwkoscian@wiw.poznan.pl

adres skrzynki EPUAP – Piwkoscian1/skład_esp

NIP 698 15 82 245

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek –  7.00 – 18.00

wtorek – piątek 7.00 – 15.00

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

dr n. wet. Katarzyna Szulańczyk

e-mail: k.szulanczyk@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 23

tel. 505-370-308

 

Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie

 

 Sylwia Bąkowska

starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: s.bakowska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew. – 32

tel. 572-719-041

 

Główna Księgowa

 

Beata Tomalka

e-mail: b.tomalka@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 24

 

Sekretariat

 

Urszula Śmidowicz-Pawicka

referent

e-mail: piwkoscian@wiw.poznan.pl

u.smidowicz-pawick@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 20

 

PRACOWNICY

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

 

Kinga Poprawa

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: k.poprawa@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 35

 

Agata Ciesielska

starszy inspektor weterynaryjny ds. nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym

e-mail: a.ciesielska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 37

 

Weronika Kaczmarek

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: w.kaczmarek@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 31

 

Mirella Czaińska

inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

e-mail: m.czainska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 34

 

Magdalena Walasiak

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: m.walasiak@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 39

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Sylwia Bąkowska

starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: s.bakowska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 32

tel. 572-719-041

  

Weronika Terejko

starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: w.terejko@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 33

 

Barbara Matyja

starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: b.matyja@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 26

 

Karolina Ustasiak

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: k.ustasiak@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 30

 

Błażej Wróblewski

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: b.wroblewski@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 28

 

Dagmara Grochowa

starszy kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: d.grochowa@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 27

 

Marta Hertmanowska

inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: m.hertmanowska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 38

 

Zespół ds. administracyjno-finansowych

 

Beata Tomalka

główna księgowa

e-mail: b.tomalka@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 24

 

Beata Zalesińska

starszy księgowy

e-mail: b.zalesinska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 21

 

Beata Kraśniewska

starszy specjalista

e-mail: b.krasniewska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 24

 

Katarzyna Witkowska

starszy inspektor

e-mail: k.witkowska@piwkoscian.pl

tel.  65 512-07-03  wew.  – 29

 

Monika Jędroszkowiak

starszy inspektor

e-mail: m.jedroszkowiak@piwkoscian.pl

e-mail: dostepnosc@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 25

 

Patrycja Jankowiak

inspektor

e-mail: p.jankowiak@piwkoscian.pl

tel.  65 512-07-03  wew.  – 25

 

Urszula Śmidowicz-Pawicka

referent

e-mail: u.smidowicz-pawick@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew.  – 20

Skip to content