PIW Kościan

PIW KOŚCIAN

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

ul. Gostyńska 52

64-000 Kościan

Tel. 65 512 07 03

Fax. 65 512 74 39    wew – 22

Email: koscian.piw@wetgiw.gov.pl

NIP 698 15 82 245

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.00-15.00

Wtorek-piątek 7.00-15.00

Powiatowy Lekarz Weterynarii

dr n. wet. Katarzyna Szulańczyk

e-mail: k.szulanczyk@piwkoscian.pl

 tel. 65 512-07-03  wew  – 23

Tel. 505-370-308

 

                    Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Kościanie

Andrzej Karcz

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: a.karcz@piwkoscian.pl

   tel. 65 512-07-03  wew  – 30

Tel. 510-855-967

 

 Sylwia Bąkowska

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

tel. 65 512-07-03  wew – 32

tel. 572-719-041

e-mail: s.bakowska@piwkoscian.pl

 Pracownicy

SEKRETARIAT

Referent

Marta Hertmanowska

e-mail: m.hertmanowska@piwkoscian.pl

tel. 65 512-07-03  wew  – 20

Inspektorzy weterynaryjni

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Weronika Terejko

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: w.pelczynska@piwkoscian.pl

      tel. 65 512-07-03  wew  – 28

Andrzej Karcz

inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

e-mail: a.karcz@piwkoscian.pl

   tel. 65 512-07-03  wew  – 30

Tel.  510-855-967

 

Agata Ciesielska

Inspektor ds. nadzoru nad Rolniczym Handlem Detalicznym

e-mail: a.ciesielska@piwkoscian.pl

  tel. 65 512-07-03  wew  – 31

Zespół ds. pasz i utylizacji

Henryk Kraczewski

inspektor ds. pasz i utylizacji

e-mail: h.kraczewski@piwkoscian.pl

 tel. 65 512-07-03  wew  – 26

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Sylwia Bąkowska

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: s.bakowska@piwkoscian.pl

 tel. 65 512-07-03  wew  – 32

Agnieszka Napierała

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

e-mail: a.napierala@piwkoscian.pl

 tel. 65 512-07-03  wew  – 27

Beata Kraśniewska

Starszy specjalista

e-mail: b.krasniewska@piwkoscian.pl

Monika Jędroszkowiak

Starszy inspektor

e-mail: m.jedroszkowiak@piwkoscian.pl

 tel. 65 512-07-03  wew  – 25

Beata Zalesińska

starszy księgowy

b.zalesinska@piwkoscian.pl

 tel. 65 512-07-03  wew  – 21

Magdalena Tyrakowska

referent

m.tyrakowska@piwkoscian.pl

 tel.  65 512-07-03  wew  – 29