Dokument towarzyszący przesyłce świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przypomina o konieczności zaopatrywania przesyłek świń jednocześnie w:

  • dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt (załącznik) oraz
  • dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

Skip to content