K O M U N I K A T POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŚCIANIE

K O M U N I K A T

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŚCIANIE

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 w stadzie indyków rzeźnych w miejscowości Bolesławiec, Gmina Mosina w powiecie poznańskim Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr 6/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków ustanowił:

  1. Obszar zapowietrzony obejmujący obręb wsi Bieczyny i Sierniki w Gminie Czempiń.
  2. Obszar zagrożony obejmujący miasto Czempiń i wsie Gminy Czempiń z wyłączeniem następujących wsi: Słonin, Betkowo, Stary Gołębin, Nowy Gołębin, Gorzyce, Gorzyczki, Borowo i Donatowo.

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

nakazuje:

– odosobnienie drobiu i innych ptaków w obiektach zamkniętych uniemożliwiających kontakt z drobiem i innymi ptakami z innych gospodarstw i ograniczający kontakt z dzikimi ptakami;

– niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków;

– czyszczenie i odkażanie sprzętów mających kontakt z utrzymywanymi ptakami;

– zachowanie higieny przy składowaniu i zadawaniu paszy;

– usuwanie ściółki i nawozów naturalnych w następujący sposób: po wybiciu lub usunięciu ptaków należy wzruszyć wierzchnią warstwę ściółki (jej zbitą powierzchnię) i przeprowadzić odkażanie środkiem biobójczym tak, aby środek odkaził całą warstwę ściółki, potem wywieźć na pole i spryzmować. Dalsze postępowanie zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu;

– stosować strój roboczy tylko podczas prac z ptakami w gospodarstwie i dokonywać zmiany stroju po ich zakończeniu;

–  informować o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności;

zakazuje:

– wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do gospodarstwa drobiu, innych ptaków i ssaków bez uprzedniego zgłoszenia;

– bezpośredniego wywożenia lub rozrzucania ściółki  lub nawozów naturalnych na pole.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy repliki rolex ptaków w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie

nakazuje:

– odosobnienie drobiu i innych ptaków w obiektach zamkniętych uniemożliwiających kontakt z drobiem i innymi ptakami z innych gospodarstw i ograniczający kontakt z dzikimi ptakami;

– czyszczenie i odkażanie sprzętów mających kontakt z utrzymywanymi ptakami;

– zachowanie higieny przy składowaniu i zadawaniu paszy;

– usuwanie ściółki i nawozów naturalnych w następujący sposób: po wybiciu lub usunięciu ptaków należy wzruszyć wierzchnią rolex repliki zegarków warstwę ściółki (jej zbitą powierzchnię) i przeprowadzić odkażanie środkiem biobójczym tak, aby środek odkaził całą warstwę ściółki, potem wywieźć na pole i spryzmować. Dalsze postępowanie zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu;

– stosować strój roboczy tylko podczas prac z ptakami w gospodarstwie i dokonywać zmiany stroju po ich zakończeniu.

–  informować o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności;

zakazuje:

– wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do gospodarstwa drobiu i innych ptaków bez uprzedniego zgłoszenia;

– bezpośredniego wywożenia lub rozrzucania ściółki  lub nawozów naturalnych na pole.

Skip to content