ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – na usługę sprzątania pomieszczeń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2019

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz w sprawach nieuregulowanych – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert

na usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

<plik załącznika>

Skip to content