2 maja – dzień wolny od pracy

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Dzień  2 maja  2019r (czwartek)  jest dniem ustawowo wolnym od pracy

Dzień  11 maja  2019r (sobota)  jest dniem pracującym – odrabianym