Dzień wolny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Dzień  27 grudzień  2019r (piątek)  jest dniem ustawowo wolnym od pracy

Dzień  14 grudzień  2019r (sobota)  jest dniem pracującym – odrabianym