Przykładowy program monitorowania i zwalczania gryzoni

*Przykładowy program monitorowania i zwalczania gryzoni:

Należy w gospodarstwie umieścić stacje deratyzacyjne oraz gromadzić paragony lub faktury za zakup trutek.

Przykładowy rejestr przeglądu stacji deratyzacyjnych:

 

Numer stacji deratyzacyjnej Data przeglądu stacji deratyzacyjnej Czy stwierdzono wyjedzenie trutki TAK/NIE Czy uzupełniono  trutkę TAK/NIE

*Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że należy gromadzić faktury lub paragony za zakup środków dezynfekcyjnych.