Category: HPAI – Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Informacja dla posiadaczy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U rok 2017 poz. 722) informuje, że każda osoba utrzymująca drób w chowie przyzagrodowym jest zobowiązana do prowadzenia „Informacji  …

Kontynuuj czytanie

Informacja dla posiadaczy drobiu 05-04-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że od 6 kwietnia 2017 zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych. Obowiązujące nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków               (Dz. U. 2017r., poz. 722) nakłada na posiadaczy drobiu m.in. nakaz utrzymywania …

Kontynuuj czytanie

Informacja dla posiadaczy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że posiadacze drobiu nadal są zobowiązani do odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra …

Kontynuuj czytanie

Informacja dla hodowców drobiu utrzymujących drób na ściółce

  Załącznik

K O M U N I K A T POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŚCIANIE

K O M U N I K A T POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOŚCIANIE W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 w stadzie indyków rzeźnych w miejscowości Bolesławiec, Gmina Mosina w powiecie poznańskim Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem nr 6/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w …

Kontynuuj czytanie

wytyczne GLW – HPAI

Załącznik 1 do wytycznych Załącznik 2 do wytycznych

Informacja dla hodowców drobiu – zmiana przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informacje związane z grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie prosi o przesyłanie wszelkich informacji związanych z grypą ptaków  na adres  e-mail: grypaptakow@piwkoscian.pl

Informacja dla myśliwych w związku z ptasią grypą

Informacja dla myśliwych w związku z ptasią grypą

Informacja dla hodowców drobiu w związku z ptasią grypą

Informacja dla hodowców drobiu w związku z ptasią grypą

Skip to content