Lista preparatów do dezynfekcji rąk w ramach przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

 

zał. 4 lista preparatów do dezynfekcji rąk

Wzory dokumentacji dotyczącej realizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

spis świń

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

rejestr środków transportu

dokumentacja przeglądu budynków

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

 

Ulotka informacyjna na temat przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw oraz przykładowe wzory wypełniania dokumentacji dotyczącej realizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

 

zał. 1 dokumentacja przeglądu budynków

zał. 2 rejestr środków transportu

zał. 3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

zał. 6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

zał. 7 wzór spisu świń

 

 

BIOASEKURACJA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ– TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 roku

bioasekuracja gospodarstw

SPOTKANIA Z HODOWCAMI TRZODY CHLEWNEJ Z GMINY ŚMIGIEL DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI GOSPODARSTW

SPOTKANIA Z HODOWCAMI TRZODY CHLEWNEJ Z GMINY ŚMIGIEL DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI GOSPODARSTW

 

  • 15.02.2018 r o godz. 18.00 na sali wiejskiej w  Olszewie
  • 20.02.2018 r o godz. 11.00  na sali wiejskiej Morownicy
  • 22.02.2018 r o godz. 11.00  na sali wiejskiej w Karśnicach

 

SPOTKANIA Z HODOWCAMI TRZODY CHLEWNEJ Z GMINY KRZYWIŃ DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI GOSPODARSTW

spotkanie krzywin

Stosowanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich

ulotka – antybiotyki

Wyznaczenia na 2018r.

Odbiór wyznaczeń na rok 2018

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 

Ulotka – znalezienie padłego dzika

Spis zwierząt gospodarskich

 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

załącznik ulotka spisy 2017