Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich za pośrednictwem Internetu

WYTYCZNE DLA HODOWCÓW DROBIU DOTYCZĄCE SALMONELLI

Komunikat MRiRW dotyczący prowadzenia dokumentacji leczenia zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o pojawieniu się komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu dokumentacji stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt. Komunikat dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny

Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń w 2024r.

ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o opublikowaniu  Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.11.2023 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów leszczyńskiego i kościańskiego.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o opublikowaniu Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.10.2023 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów kościańskiego i śremskiego.

Ogłoszenie o wyznaczenie 2024 rok

Ogłoszenie na 2024 rok lekarze weterynarii

Zgłoszenie wstępnej gotowości

OŚWIADCZENIE WYZNACZONEGO na dzień zał. 5

Oświadczenie dla PIW Kościan zał. 6

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Informacje dotyczące utrzymywania drobiu oraz HPAI

Skip to content