Zgnilec amerykański pszczół

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o publikacji Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów leszczyńskiego i kościańskiego.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny (137742)

Informacja PLW w Kościanie o wydaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Nabór na stanowisko: inspektor-weterynaryjny (137561)

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: inspektor-weterynaryjny (137420)

Wyniki naboru:
anulowano nabór

Nabór na stanowisko: inspektor-weterynaryjny (137420)

Sprawozdanie finansowe za 2023r.

Bilans 2023

Zestawienie zmian w funduszu 2023

Rachunek zysków i strat 2023

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich za pośrednictwem Internetu

WYTYCZNE DLA HODOWCÓW DROBIU DOTYCZĄCE SALMONELLI

Komunikat MRiRW dotyczący prowadzenia dokumentacji leczenia zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o pojawieniu się komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu dokumentacji stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt. Komunikat dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prowadzenie-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych-w-oczekiwaniu-na-system-teleinformatyczny

Skip to content