PLW w Kościanie PILNIE poszukuje kandydatów do wykonania niżej wymienionych czynności w ramach umowy cywilno – prawnej na rok 2022.

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: pasz i utylizacji w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji (101018)

Informacja dla hodowców trzody chlewnej o przemieszczeniach świń i ubojach gospodarczych na obszarach objętych ograniczeniami III

Wyniki naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (100115)

Wyniki naboru:
anulowano nabór
zmiana kryteriów

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i śremskiego.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.06.2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego

nabór na stanowisko: Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt (100115)

Postępowanie w przypadku pojawienia się ptaków chronionych w bydynkach inwentarskich.

Wyniki naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (98088)

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Bilans 2020r.

Rachunek zysków i strat 2020r.

Zestawienie zmian w funduszu 2020r.

INFORMACJA DODATKOWA -2020r.

Skip to content