Lut 16

BIOASEKURACJA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ– TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 roku

bioasekuracja gospodarstw

Lut 15

SPOTKANIA Z HODOWCAMI TRZODY CHLEWNEJ Z GMINY ŚMIGIEL DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI GOSPODARSTW

SPOTKANIA Z HODOWCAMI TRZODY CHLEWNEJ Z GMINY ŚMIGIEL DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI GOSPODARSTW

 

  • 15.02.2018 r o godz. 18.00 na sali wiejskiej w  Olszewie
  • 20.02.2018 r o godz. 11.00  na sali wiejskiej Morownicy
  • 22.02.2018 r o godz. 11.00  na sali wiejskiej w Karśnicach

 

Lut 14

SPOTKANIA Z HODOWCAMI TRZODY CHLEWNEJ Z GMINY KRZYWIŃ DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI GOSPODARSTW

spotkanie krzywin

Sty 26

Stosowanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich

ulotka – antybiotyki

Gru 29

Wyznaczenia na 2018r.

Odbiór wyznaczeń na rok 2018

Gru 12

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 

Ulotka – znalezienie padłego dzika

Gru 07

Spis zwierząt gospodarskich

 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

załącznik ulotka spisy 2017

Lis 24

Bioasekuracja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie zawiadamia o wystąpieniu dwóch przypadków padłych dzików, u których stwierdzono afrykański pomór świń na terenie Legionowa (woj. mazowieckie). W związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju oraz rosnącym zagrożeniem jego wystąpienia na obszarze powiatu kościańskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o stosowaniu środków bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. W przypadku znalezienia padłego dzika, należy zgłosić ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie, najbliższego komisariatu policji lub urzędu gminy.

 

BIOASEKURACJA ASF

Paź 13

Informacje dla hodowców bydła

 

Dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła – informacje dla hodowców bydła.

 

rozp. MRiRW w spr. programu zwalczania IBRIPV oraz BVDMD

Pismo dla hodowców bydła

Wrz 18

Informacje dla hodowców drobiu dotyczące bioasekuracji

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Ulotka