Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Uchylenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego!

W dniu 31 lipca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wydał  rozporządzenia nr 24/20 z dnia 31.07.2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.

rozporządzenie nr 24 wojewody wielkopolskiego z dnia 31.07.2020r.

Informacje dla rolników dotyczące strefy niebieskiej, obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego

informacje dla rolników

wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa ASF

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego

Rozporządzenie nr 21/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.

 

UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ – OBSZAR ZAPOWIETRZONY NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 20/20 z dnia 10 czerwca 2020r.

Ubój na użytek własny

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Wyznaczenie obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) w związku ze zwalczaniem Afrykańskiego pomoru świń na części gminy Śmigiel

PISMO Hodowcy

wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa czerwona ASF

Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami ( strefa czerwona) i obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

dokument bazowy zasady bioasekuracji ferm odstępstwo od badań

Kampania informacyjna Kupuj świadomie- PRODUKT POLSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawia kampanię informacyjną ,,Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI’’, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Materiały informacyjno-promocyjne dostępne są na stronach: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/ oraz https://www.gov.pl/web/produktpolski

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Bilans 2019r.

Rachunek zysków i strat 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019