Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KOŚCIANIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii  poszukuje kandydata na stanowisko  : inspektor weterynaryjny

ds. zdrowia i ochrony zwierząt

wymiar etatu : 1

Miejsce wykonywania pracy: Kościan                                                                                                 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby.
 • Przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • biegła obsługa komputera w zakresie programów Office,
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej.

wymagania dodatkowe :

 • komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń

Termin składania dokumentów:

15.10.2020

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 1. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 65/5120703

 Z uwagi na to ,że jest to ogłoszenie na nabór wewnętrzny oferty składać mogą tylko osoby zatrudnione w korpusie służby cywilnej.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Uchylenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego!

W dniu 31 lipca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wydał  rozporządzenia nr 24/20 z dnia 31.07.2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.

rozporządzenie nr 24 wojewody wielkopolskiego z dnia 31.07.2020r.

Informacje dla rolników dotyczące strefy niebieskiej, obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego

informacje dla rolników

wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa ASF

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego

Rozporządzenie nr 21/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.

 

UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ – OBSZAR ZAPOWIETRZONY NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 20/20 z dnia 10 czerwca 2020r.

Ubój na użytek własny

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Wyznaczenie obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) w związku ze zwalczaniem Afrykańskiego pomoru świń na części gminy Śmigiel

PISMO Hodowcy

wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody – strefa czerwona ASF

Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami ( strefa czerwona) i obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

dokument bazowy zasady bioasekuracji ferm odstępstwo od badań

Kampania informacyjna Kupuj świadomie- PRODUKT POLSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawia kampanię informacyjną ,,Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI’’, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Materiały informacyjno-promocyjne dostępne są na stronach: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/ oraz https://www.gov.pl/web/produktpolski