Nabór na stanowisko: starszy kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Wybór oferty firmy sprzątającej

Zmiana stref ASF – gm. Kościan i gm. Krzywiń.

Zapytanie ofertowe w sprawie sprzątania pomieszczeń biurowych.

Polska obszarem wolnym od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV) przez Komisję Europejską. Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

Aby utrzymać status obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, nadal będzie pobierana krew w stadach trzody chlewnej, jednak liczba pobieranych prób krwi od świń, będzie mniejsza niż przed uznaniem kraju.

W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.

#EUChooseSafeFood

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o III edycji kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood oraz zachęca do zapoznania się ze stroną internetową kampanii, na której znajdują się informacje na temat różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-mt
Również na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (który koordynuje kampanię) znajduje się obszerna informacja inaugurująca:
https://www.gov.pl/web/gis/rusza-iii-edycja-kampanii-efsa-wybieraj-bezpieczna-zywnosc-euchoosesafefood

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu kościańskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o publikacji rozporządzenia 2/2023 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu kościańskiego w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Karmin.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o publikacji Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów kościańskiego i śremskiego (załącznik).

Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, zamieszczony został materiał pt:

„Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich”

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow#:~:text=Zasady%20ochrony%20biologicznej%20os%C3%B3b%20i%20zwierz%C4%85t%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20dzia%C5%82aniami%20podejmowanymi%20na%20obszarach%20podwy%C5%BCszonego%20i%20wysokiego%20ryzyka%20wyst%C4%85pienia%20wysoce%20zjadliwej%20grypy%20ptak%C3%B3w%20u%20ptak%C3%B3w%20dzikich

Wprowadzenie obszaru objętego ograniczeniami II na terenie gminy Czempiń.

Skip to content