Ogłoszenie na 2023 rok lekarze weterynarii

Ogłoszenie o wyborze oferty w sprawie sprzątania pomieszczeń

Polska wieś to przyszłość – plakat.

UWAGA HODOWCO! Nowe przepisy dotyczące ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje o publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Rozporządzenie 2023/594 wchodzi w życie 21 kwietnia 2023 r.

 

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom – „prezentacja asf” .

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 dostępne pod linkem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0594&from=PL.

Dokument towarzyszący przesyłce świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przypomina o konieczności zaopatrywania przesyłek świń jednocześnie w:

  • dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt (załącznik) oraz
  • dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Bilans 2022r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2022r.- BILANS

Rachunek zysków i strat 2022r.

Zestawienie zmian w funduszu 2022r.

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

 

Zapytanie ofertowe – usługa sprzątania 2023r

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I POSIADACZY KONIOWATYCH w związku z nową ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wynik naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny (115268)

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
MIRELLA CZAIŃSKA ŚMIGIEL

Warunki zwolnienia z rejestracji drobiu przyzagrodowego

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby–warunki-zwolnienia-z-rejestracji

 

Skip to content