Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla właścicieli trzody chlewnej – zabezpieczenie gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

  1. a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

  1. b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenieskutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

Wyniki naboru: Na stanowisko Inspektor Weterynaryjny

Wyniki naboru: Na stanowisko Inspektor Weterynaryjny
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

<wyniki naboru>

Wyniki naboru: na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

<Załąćznik>

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Treść naboru do przeczytania <tutaj>

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 47 ust. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) PLW w Kościanie podaje do informacji : ,, Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną ‘’(szczegóły w załączniku).

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Treść naboru do przeczytania <tutaj>

ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Inspektor Weterynaryjny. Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – na usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie

Treść zaproszenia do pobrania <tutaj>